Agnete Munck

Uddannelser

  • Certificeret tarot læser ved Biddy Tarot
  • Coachkursus ved Co-Active Coaching
  • Certificeret Emotionel Intelligence ved Bent Brøgger
  • Certificeret i MBTI (Myers Briggs Type Indikator)
  • Certificeret i JTI (Jungs Type Indikator) ved Center for Ledelse
  • To-årig efteruddannelse i Organisationspsykologi, OPU, ved Institut for Gruppeanalyse
  • Eksamineret assertionstræner AD ved Anne Dickson
  • Cand. mag., Aarhus Universitet

Om Agnete Munck

Hej, jeg hedder Agnete.  Jeg styrker din intuitive forbindelse til din indre stemme, så du får indsigt, ro og styrke. Jeg gør det med redskaberne tarot og coaching. Jeg er tarotcoach, og jeg vil også gerne være det for dig. Er det mon noget for dig? Så book en afklarende samtale med mig

Tarot ændrede min livsbane
For år tilbage ville jeg ind i et firma, som mit hjerte svingede med. Men jeg frygtede et nej, hvis jeg spurgte. En tilfældig tarotlæsning i en boghandel  gjorde udfaldet. Tarotlæseren trak Kejserinden. ” Spørg bare, det vil gå godt”, sagde hun. Jeg sendte en uopfordret ansøgning, fik ja og startede i mit drømmefirma.

Den intuitive vej
Intuition har styret de valg, der har gjort mig mest tilfreds og glad i livet. De valg jeg har truffet ud fra snusfornuft og status har været nyttige, men  har ikke rummet den fornemmelse af at komme hjem, som de intuitive valg har medført.  Jo mere livet går, des mere overlader jeg valg til min intuition og des mere fredeligt og harmonisk bliver mit liv.

Tarot er et gudindesprog for intuition og dyb viden om vores kerne, vores indre visdom. Vores kerne, vores selv, stræber mod helhed og balance: tarot-sproget taler via intuition direkte fra vores indre selv. Tarot er et sprog der gennem symboler tydeliggør  en dialog mellem dit bevidste jeg og din indre kerne, dit selv. Målet med dit indre selv er helhed, integration, balance og indre fred.

Derfor er tarot  et meget dybt redskab for personlig udvikling, der kan hjælpe dig hjem mod dig selv.

Min vision for mit arbejde med dig som spørger og søger, at tarot bliver et redskab for intuitionen så du træffer valg der er på linje med dine hjerteværdier og rodfæster dig i dig selv.

“Pas på du ikke bliver for langhåret”
Da mit drømmefirma blev købt op vidste jeg intuitivt, at jeg måtte gå videre ad den spirituelle vej. Mit konsulentarbejde havde en dybere side som kun pippede op af og til. Pas på du ikke bliver for langhåret, sagde en kollega. Men det var lige det, jeg gerne ville  – nemlig åbne op for de spirituelle energier i mig selv og mine kunder. I 2016 blev jeg certificeret tarotlæser, og  tarot med spirituel coaching er vejen, som jeg går i dag.

Tarot styrker dig, når din intuition via tarotkort viser dig vejen fremad.

En glad Lykke S. siger
”Agnetes tarotkort og Agnete fik belyst hvordan jeg skulle takle en “under-overfladen-konflikt” i ledelsesgruppen i mit firma. Ved det efterfølgende ledelsesmøde tacklede jeg situationen anderledes, end jeg normalt ville have gjort – med nærmest lykkelig output.”

Hvorfor Tarotcoach?
“Tarotcoach” er lige det, jeg er. Jeg læser tarot på en coachende måde.

Hvad vil tarotcoach sige? 
En tarot-læsning hos mig giver både en analyse af fortid-nutid-fremtid som en enhver tarotlæser vil gøre. Men oveni det så spørger jeg også tarotkortene hvordan min kunde konkret skal bruge sine ressourcer for at overvinde hurdlerne mellem sig og sine mål. Jeg fletter tarotlæsningen med mine solide coach-redskaber så min kunde skaber forandring i sit liv.

Tarot kan også vise dig vejen. Lad mig hjælpe dig
Du kan også få hjælp fra tarot. Brug tarot som forbindelse til din intuition og som et kig ind din fremtid. Tarot kan også hjælpe dig til at leve et mere intuitivt liv med kontakt til din indre visdom, så du er på linje med dit hjertes værdier.

Er du nysgerrig på tarot og vil gerne vide mere? Så klik her og få fingre i min guide Fem skridt til at læse tarot for dig selv  .
Samtidig bliver du skrevet op til mit nyhedsbrev med masser af gode tips og tarotkortoplæg.

Min etik
Tarotlæsninger er fortrolige og kun for spørgeren.
Der er ting jeg ikke spørger om med mine kort.
Jeg læser ikke kort for unge under 18 år
Jeg læser ikke om sygdom og død
Jeg laver ikke læsninger om tredjepart, der ikke har en relation til spørgeren

Som uddannet, certificeret tarot læser fra Biddytarot.com
følger jeg desuden de etiske regler fra Biddy Tarot
https://www.biddytarot.com/the-ethics-of-tarot-reading/

 

Agnete Munck
Cand. mag., coach,
certificeret tarotlæser
Finsensvej 13 B 2 tv
2000 Frederiksberg
40115296
CVR 26283620

 

 

 

 

 

Kontakt mig for at booke din tarotcoaching på

agnete@tarotcoach.dk.

Læs tarot for dig selv med min guide Tryk her
X